Een betrouwbare, duurzame en toekomstbestendige energie infrastructuur begint bij een goed ontwerp. Naast een gedegen integraal ontwerp is met name de afstemming van de interfaces tussen de verschillende disciplines een belangrijk aspect. In de ontwerpfase worden de eisen van de beheerder(s) en stakeholders in kaart gebracht. Het totaal aan eisen wordt in een ontwerp vertaald waardoor een probleemloze oplevering en een lange levensduur gegarandeerd is. Naast veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn een korte terugverdientijd en lage beheerskosten van groot belang.

  • Systeemontwerp
  • Belastbaarheidsberekeningen
  • Kortsluitstroomberekeningen
  • Beïnvloedingsberekeningen
  • Grondonderzoek t.a.v. thermische weerstand
  • Het schrijven van technische specificaties t.b.v. aanbestedingen
  • Het schrijven van werkplannen