Om een goed tracé te ontwerpen is naast de technische eisen met name de omgeving van groot belang. De privaatrechtelijke, bestuursrechtelijke en maatschappelijke eisen moeten in kaart gebracht worden. Er worden gesprekken met overheden, grondeigenaren en overige stakeholders gevoerd waardoor het vergunningstraject vlot verloopt. Door een grondige kennis van de techniek en de omgevingsaspecten kunnen de juiste keuzes gemaakt worden.

  • Nieuw aan te leggen HS verbindingen (on- en offshore)
  • Reconstructie HS verbindingen
  • Aanvraag vergunningen en het sluiten van gebruiksovereenkomsten