Deze berekening is uitgevoerd volgens de IEC 60287.
Randvoorwaarden:

  • De ligginsconfiguratie: één circuit (3 kabels).
  • Voor Ks en Kp is uitgegaan van 1.
  • ? aardscherm is 2,5K*m/W.

Voor nadere toelichting of berekening op maat kunt u contact opnemen met ons.
Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.