Er zijn vele soorten kabel en vele aanbieders. Voor bepaalde toepassingen zijn er speciale certificaten noodzakelijk en de selectie van het juiste kabeltype dient grondig plaats te vinden. Het vervangen van de kabel na installatie is erg kostbaar. Voor het bepalen van het juiste type kabel moet er vaak een belastbaarheidsberekening uitgevoerd te worden waarbij ook de invloed van de omgeving meegenomen wordt.

P4E Solutions kan kabels leveren maar ook het aankoopproces begeleiden, van het schrijven van de specificaties tot aan de afnamekeuringen (FAT’s).