Er zijn verschillende metingen beschikbaar voor het testen van de kwaliteit van de infrastructuur. Belangrijk is dat deze metingen aan de geldende normeringen voldoen en ook afgestemd worden met de eventueel aanvullende eisen van de klant. Een goede voorbereiding zal de oplevering versnellen en voorkomt hoge kosten achteraf. Indien er een defect in een bestaande verbinding is ontstaan dan is het analyseren van de foutoorzaak van groot belang ter voorkoming meer schade.

  • Het schrijven van testplannen
  • Afnamekeuringen (FAT’s)
  • HS-testen: resonantie, OWTS en 0,1 Hz
  • Meting karakteristieke grootheden
  • Traceren kabels
  • Foutlocatiebepaling
  • Storingsonderzoek