Dankzij de drang naar een meer duurzame energievoorziening worden er meer windparken aangelegd. Ook worden platforms vanaf land door middel van zeekabels gevoed. Met name het leggen van zeekabels vergt extra mechanische eisen aan de zeekabels en ook de componenten moeten zeewaardig zijn. Een zeekabelverbinding is opgebouwd uit verschillende componenten en zeker hierbij geldt dat de verbinding zo sterk is als de zwakste schakel.